НСИ: Подобрява се бизнес климатът в строителството
НСИ: Подобрява се бизнес климатът в строителствотоС 2,1 пункта се е покачил през октомври съставният показател „бизнес климат в строителството”. Това отчитат от Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на фирмите им. Сред анкетираните обаче има песимизъм за строителната активност спрямо предходния месец. От бранша са резервирани в прогнозите си и за следващото тримесечие.

Различни на факторите, които оказват негативно влияние върху дейността на фирмите в отрасъла. Несигурната икономическа среда остава основната пречка. Конкуренцията в бранша и финансовите проблеми са другите негативни фактори, посочени от предприемачите, като през октомври е регистрирано засилване на отрицателното им влияние. Недостатъчното търсене и цените на материалите са другите пречки пред строителния бизнес. Според преобладаващата част от анкетираните продажните цени ще запазят нивата си и през следващите три месеца.
В национален план общият показател на бизнес климата се понижава с 0,5 пункта през октомври спрямо септември. Спадът се дължи основно на проблеми в промишлеността и търговията на дребно. Бизнес климатът в търговията на дребно се е понижил с 2,9 пункта само за месец, а спадът в промишлеността е 1,1 пункта.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
02/12/2016 21:45:13Ще бъде реновирана спортната зала „Юнашки салон” във Варна
С инвестиционен кредит от над 920 хил. евро местната власт във Варна ще реновира сградата „Юнашки салон”, спортната зала и прилежащия терен. Имотът е паметник на културата и архитектурата и се намира в самия център на града, но дълго време е бил изоставен и необитаем. В миналото „Юнашки салон” е...
28/11/2016 18:15:50Българската столица София – сред най-атрактивните европейски дестинации за строителство на търговски центрове
Проучване на консултантската компания Cushman and Wakefield, относно тенденциите в строителството на търговски площи в Европа, определи българската столица София като една от най-атрактивните източноевропейски дестинации за изграждане на големи търговски центрове. Според консултантите, за тази привлекателност способств...
25/11/2016 15:17:29Оптимално използване на слънчевата енергия за постигане енергийна ефективност на сградите
Постигането на енергийна ефективност на сградите е само едно от полаганите в световен мащаб усилия за справяне с климатичните промени и намаляване на парниковите емисиии. Цялостната енергийноефективна концепция по отношение на сградния фонд е насочена към съобразяване на архитектурното проектиране и строително изпълнен...
25/11/2016 15:00:42Расте привлекателността на България за инвестиции в имоти под наем
България зае престижното седмо място в направената от международната валутна компания World First, класация на 29 европейски имотни пазари по показателя доходност от инвестиции в недвижими имоти. Според публикуваните на сайта на онлайн изданието propertywire.com, данни от пазарното проучване в Европа, страната ни се кл...
25/11/2016 14:47:17Столичният булевард Витоша участва в световна класация на най-скъпите търговски улици
Вече са готови резултатите от традиционното годишно проучване на международната консултантска компания Cushman and Wakefield относно ценовите нива на търговските площи по главните търговски улици в света (“Main Streets across the World”). Според данните от проучването, престижният булевар „Витоша&ldqu...