Актуални въпроси при покупка на недвижими имоти в София от съдия изпълнител

Покупката на недвижими имоти в София от съдия изпълнител обикновено е изгодна сделка, но крие и някои рискове. Например не е изключено старият собственик да не е плащал режийните разходи на жилището. При подобна ситуация новият собственик не би могъл да открие свои партиди, докато старите задължения не бъдат покрити.

Според юристи купувачът на имот от търг е важно да знае, че старите задължения на предишния собственик въобще не го касаят, било то за ток, вода, парно, вход и т.н. Новият собственик е длъжен единствено в двумесечен срок да декларира придобиването на имота в общината – отдел „Местни данъци и такси“.

С документа за собственост на закупения недвижим имот в София от съдия изпълнител, в случая – постановлението за възлагане, купувачът отива в съответните дружества и заявява, че желае да сключи договори с тях, респективно – да открият партиди на негово име. Те нямат право да откажат.

Заявления, молби и т.н. трябва да се подават в писмена форма с входящ номер. Колкото до предишни задължения на техен клиент – има ред, по който да си търсят дължимите суми и това става в съда. Често служителите цитират „нещо“ от общите им условия, необходимо е да им се разясни, че тези условия не могат да противоречат на закона, защото ще са нищожни.

А законът по презумпция предвижда, че плащането на чужди задължения не тежи върху купувача, освен ако не е уговорил това изрично с продавача. Т.е. да има договор, по силата на който лицето се задължава да плати чужд дълг.

Това, което задължително трябва да се направи е следното: до съответното дружество се подава заявление по образец за откриване на нова партида, заедно с постановлението за възлагане на имота.

От дружеството нямат право да откажат да дадат ход заявлението. Ако все пак го направят, са задължени да напишат върху заявлението, че отказват, както и три имена и подпис на служителя.

След това пътищата са два – ако входират заявлението, но нищо не се случва в следващия месец, се пуска жалба до ДЕКВР. Пуска се жалба и до КЗК (Комисия за защита на конкуренцията), за злоупотреба с господстващо положение. И за финал – жалба до КЗП (комисия за защита на потребителите). Ако им се обясни какво следва, не би трябвало да има проблем. Законът (ЗЗД и ГПК) са изцяло на страната на купувача. Още повече, че при сделка с недвижим имот в София от съдия изпълнител има доста специфики, които го защитават.

Подобни статии от други сайтове
17/03/2015 Специфики при сделки с недвижими имоти в София от съдия изпълнител
Има известни детайли, които е задължително да познавате ако вземете решение да се сдобиете с недвижим имот в София от съдия изпълнител. Ако си търсите изгодно жилище, търговете на частните съдебни изпълнители са един добър вариант. Това е защото имотите се обявяват с начална цена 75% от пазарната им стойност и а...
17/03/2015 Добри възможности при сделки с недвижими имоти в София от съдия изпълнител
Все по-атрактивно се явява сдобиването с недвижими имоти в София от съдия изпълнител. Но за честта на истината трябва да имаме предвид някои подводни камъни, които съпътстват подобни сделки. Цената, разбира се е сериозен аргумент в подкрепа на тези покупки. Никой не би могъл да отрече, че това е добра инвестиция, ст...
17/03/2015 Запазва се интересът към недвижими имоти в София от съдия изпълнител
Атрактивните оферти за недвижими имоти в София от съдия изпълнител привличат вниманието на много купувачи. Видът и цените на обявената на публична продан собственост могат да се видят от интернет страницата на Камарата на частните съдебни изпълнители. На нея са описани подробно разположението и площта. Там се следят...
17/03/2015 Недвижими имоти в София от съдия изпълнител – добра възможност
Покупката на недвижими имоти в София от съдия изпълнител е добра инвестиция, предимно заради значително по-ниската си цена. Независимо от това много купувачи сумата понякога е прекалено висока и често пъти се прибягва до теглене на ипотечен кредит. А самата сделка е колкото примамлива, толкова и рискована. При п...
17/03/2015 Повишено предлагане на недвижими имоти в София от съдия изпълнител
При покупка на имот винаги се търси оптималния вариант за изгодна сделка. Купувачите в столицата имат ясно оформени критерии и се насочват към подходящите оферти, които да ги удовлетворяват. Един от най-печелившите варианти за това са покупките на недвижими имоти в София от съдия изпълнител.   &nbs...
Подобни статии от този сайт